Lotter till föreningar

Nu är väl kanske föreningar den vanligaste kunden för just tryckta lotter. Men något som kan vara värt att tänka på är sponsorer av trycket. Det är vanligt att företag tar på sig kostnaden för trycket av lotterna och får i gengäld sin logotyp eller liknande på baksidan av lotten. Detta gör man för att företag får dra av momsen på tryckkostnaden vilket inte föreningar är berättigade till.

Det är även viktigt att man har ett giltigt tillstånd för lotteriet från kommunen.