Regler för lotteri

Detta är några av reglerna som gäller för ett mindre lotteri med tillstånd av kommun.

Om du skall anordna ett lotteri är det bra om man har koll på några saker. Nu kommer vi inte lista alla regler som finns men dom viktigaste som är bra att ha i bakhuvudet.

  • Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (den beräknade totala omsättningen) i lotteriet.
  • En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Att dragning sker på alla lotter i lotteriet, oavsett om de har sålts eller inte. Om dragning inte ska ske på alla lotter ska det tydligt framgå av lotteriets upplägg. Om det från anordnarens sida finns önskemål om att alla vinster ska falla ut, vilket kan vara fallet om vinsterna är skänkta, får kontrollanten medge att dragning sker på endast sålda lotter.
  • Kommunen ska utse en kontrollant för varje registreringslotteri.

Det finns ett fullständigt regelverk på spelinspektionens hemsida att läsa innan man börjar.